Diecezja Białostocka
Diecezja Bydgoska
Diecezja Gdańska
Diecezja Kaliska
Diecezja Katowicka
Diecezja Krakowska
Diecezja Lubelska
Diecezja Łódzka
Diecezja Pelplińska
Diecezja Poznańska
Diecezja Rzeszowska
Diecezja Wrocławska
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Diecezje Warszawskie

International Federation of Catholic Pharmacists

FIPC, Fédération Internationale des Pharmaciens Catholiques, International Federation of Catholic Pharmacists

W 1947 r. w Rzymie w ramach Pax Romana powstał Międzynarodowy Ruch Intelektualistów Katolickich, Podsekretariatem Farmacji kierował Francuz Maurycy Parot, który w 1950 r., z okazji Roku Świętego zorganizował w Rzymie I Kongres Farmaceutów Katolickich. Na tym kongresie przekształcono Podsekretariat w Federację Farmaceutów Katolickich.

Od 1956 r. organizacja farmaceutów zostaje uznana jako niezależna i przyjmuje nazwę Federation Internationale des Pharmaciens Catoliques (FIPC). Oficjalne zatwierdzenie statutu nastąpiło w 1962 r. i wówczas FIPC została przyjęta do Międzynarodowej Organizacji Stowarzyszeń Katolickich. FIPC zrzesza Krajowe Organizacje Farmaceutów Katolickich i reprezentuje je wobec organizacji międzynarodowych.

Międzynarodowa Konferencja z okazji Światowego Dnia Chorego w Lourdes
Wystąpienie Prezydentki FIPC Anny Rivas podczas obchodów 25 Światowego Dnia Chorego 11 lutego 2017 roku w Lourdes, który był obchodzony pod hasłem „Zdumienie nad tym, czego dokonuje Bóg: «Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”. więcej
Nowa Prezydentka FIPC
22.X. 2016 r. w Rzymie Wybrano nową Prezydentkę FIPC - Annę Rivas - Przewodniczącą Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Hiszpanii. Viceprezydentami zostali Silke Opzondek Przewodnicząca Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich w Niemczech oraz Jean Philippe Delsart Przewodniczący Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich we Francji. Asystentem Kościelnym pozostał Ks. Pierre Jean Welsch z Belgii. więcej
Obrady FIPC Bruksela 2015
W dniach 25-26.04.2015 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Komitetu Wykonawczego FIPC. Wśród 17 osób znaleźli się przedstawiciele Włoch, Francji, Niemiec, Holandii, Belgii, Kamerunu i Polski. Omawiane były aktualne sprawy naszego zawodu. więcej
Rezolucja FIPC Paryż-2012
Podczas międzynarodowego kongresu FIPC, który odbył się w Paryżu w dniach 21, 22 i 23 września 2012 r., uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność poprawy jakości relacji między pacjentami i innymi pracownikami służby zdrowia. Relacje te powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu. W tym kontekście uznano za ważną potrzebę wzmocnienia roli etycznych aspektów służby zdrowia. Zgromadzenie wystosowało w tym zakresie Rezolucję - oświadczenie. więcej
Dzisiejsze problemy farmaceutów
Kongres Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich (FIPC). Paryż 2012 więcej

International Federation of Catholic Pharmacists

Fédération Internationale des Pharmaciens Catholiques, Square Vergote 43 — 1030 Bruxelles (Belgique)

Ana Rivas, Président de la FIPC

12, rue du Berceau (Marbais) — 1495 Villers-la-Ville (Belgique)
Tél. [+32]71.877145 — Fax 71.875040
E-mail: pharmaworld.scrl@gate71.be

Ap. Ann Janssens
Secrétaire Générale de la FIPC
Bosdorp 180 — 9190 Stekene (Belgique)


©Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski 2021 O nas Diecezje Kontakt
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu