Diecezja Białostocka
Diecezja Bydgoska
Diecezja Gdańska
Diecezja Kaliska
Diecezja Katowicka
Diecezja Krakowska
Diecezja Lubelska
Diecezja Łódzka
Diecezja Pelplińska
Diecezja Poznańska
Diecezja Rzeszowska
Diecezja Wrocławska
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Diecezje Warszawskie

Wolność sumienia jako fundament demokratycznego państwa

Zaproszenie na sympozjum w Krakowie

Drodzy Przyjaciele, Obrońcy Życia!

Zapraszam na sympozjum poświęcone niezwykle aktualnemu zagadnieniu wobec ostatnich wydarzeń politycznych i społecznych w Polsce. Trwa społeczna dyskusja nad ustawodawstwem chroniącym życie każdego człowieka od momentu poczęcia. Jednak zbyt rzadko podnosi się w niej kwestię wolności sumienia czy to lekarza, personelu medycznego czy farmaceutów odnośnie do problematyki aborcji. W Polsce wprowadzono do obiegu pigułkę "dzień po" o działaniu również wczesnoporonnym, co stawia wielu pracowników opieki zdrowotnej w bardzo trudnej sytuacji. Te wszystkie kwestie wymagają spokojnej i rzeczowej dyskusji, rozwagi i refleksji - stąd pomysł naszego sympozjum.

Sympozjum "Wolność sumienia jako fundament demokratycznego państwa" odbędzie się 14 maja br. (sobota) w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łazarza 16 w Krakowie (program dołączam).

Zapraszam do uczestnictwa w nim i proszę także o zaproszenie osób, które mogą być zainteresowane tematyką sympozjum.

Ośmielam się zwrócić uwagę na konieczność zgłoszenia uczestnictwa w sympozjum poprzez formularz na stronie internetowej: www.pro-life.pl/sympozjum

Łączę wyrazy szacunku.

Szczęść Boże!

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
organizacja pożytku publicznego KRS 0000140437
ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
biuro: ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków
tel./fax (12) 421-08-43
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
www.pro-life.pl
e-mail: biuro@pro-life.pl


Program:

10:00 Otwarcie sympozjum

10:10 prof. dr hab. Kazimierz Korus:
           "Wolność, wstyd, sumienie podstawą kultury demokratycznych Aten"

10:50 ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz:
           "Metafizyczno-chrześcijańska koncepcja sumienia według św. Jana Pawła II"

11:30 prof. dr hab. med. Bogdan Chazan:
           "Nie potrzebujemy lekarzy bez sumień"

12:10 Przerwa

12:40 dr Krzysztof Szczucki:
           "Klauzula sumienia w prawie polskim - stan obecny"

13:10 lek. med. Dorota Łucja Jarczewska:
            "Klauzula sumienia w zawodach medycznych w różnych krajach świata"

13:40 Dyskusja

14:00 Zakończenie


©Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski 2022 O nas Diecezje Kontakt
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu