Diecezja Białostocka
Diecezja Bydgoska
Diecezja Gdańska
Diecezja Kaliska
Diecezja Katowicka
Diecezja Krakowska
Diecezja Lubelska
Diecezja Łódzka
Diecezja Pelplińska
Diecezja Poznańska
Diecezja Rzeszowska
Diecezja Wrocławska
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Diecezje Warszawskie

Rezolucja FIPC Paryż-2012

Rezolucja z Kongresu Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich

Podczas spotkania, które odbyło się w Paryżu w dniach 21, 22 i 23 września 2012 r., zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na konieczność poprawy jakości relacji między pacjentami i innymi pracownikami służby zdrowia. Relacje te powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu. Uznajemy w tym kontekście potrzebę wzmocnienia roli etycznych aspektów służby zdrowia.  Odpowiedzialności za jakość naszej pracy. Przyjmując, że każdego z nas obowiązuje przysięga Hipokratesa, powinniśmy zmierzyć się z trzema głównymi problemami:

1) Ocena współczynnika korzyści / ryzyka w chwili wydawania leków.Zasady kodeksu deontologicznego nakazują nam zachowanie dystansu do treści zapisanej na recepcie. Jednak częstokroć zdarza się, że poczucie odpowiedzialności, chęć pomocy pacjentowi, niejako zmusza nas do przekazania pacjentowi pogłębionej informacji o działaniu leku i skutkach jego przyjmowania. Aby móc wykonywać nasz zawód z poszanowaniem etyki, zwracamy się do Europejskiej Agencji Leków, jak  również do krajowych agencji, aby ów dylemat - mówić o korzyści z przyjmowania leku czy też o ryzyku z tym lekiem związanym - postarać się w miarę jasno i przekonująco rozwiązać. Chodzi tu przecież o bezpieczeństwo pacjenta, o jakość naszej pracy.
2) Brak przyznania klauzuli sumienia dla farmaceutów w większości naszych krajów.
W październiku 2010 r. Rada Europy w rezolucji numer 1763 zwróciła uwagę na znaczenie wolności sumienia. Fakt ten jest tym bardziej istotny, że farmaceuci praktykujący w krajach, będących członkami Rady Europy, nadal nie mogą korzystać z klauzuli sumienia. Warto dodać, że inni pracownicy służby zdrowia nie mają tego problemu. Tymczasem funkcjonowanie klauzuli sumienia dotyczy przede wszystkim tych produktów, które zagrażają ludzkiemu życiu, w jego początkowym etapie oraz tym ostatnim, końcowym. Rolą każdego państwa jest wypracowanie takiego prawodawstwa, które pozwala łączyć profesjonalizm i sprawność zawodową z komfortem moralnym w wykonywaniu tegoż zawodu. Nawiązując do kwestii ochrony życia - od poczęcia do naturalnej śmierci - odczuwamy potrzebę przeprowadzenia oceny wpływu niektórych substancji na procesy antyimplantacyjne i aborcyjne.

3) Ryzyko utraty aptek.Na dzień dzisiejszy w wielu aptekach leki wydawane są pacjentom - w tym osobom starszym i niepełnosprawnym - na podstawie recept, w których treść farmaceuci nie wnikają. W obliczu faktów ekonomicznych (konkurencja na rynku / zysk ze sprzedaży), polityki cenowej czy zwykłej rywalizacji o klienta, apteki zwracające uwagę na moralne aspekty swojej pracy mogą być narażone na wypchnięcie z rynku farmaceutycznego. Należy zatem zabiegać, by państwo wprowadziło zasady zapewnienia rentowności dla wszystkich aptek, aby przeciwdziałało niekontrolowanej sprzedaży leków poza aptekami (w sklepach spożywczych, kioskach, na stacjach benzynowych, przez Internet). Obowiązkiem państwa powinno być prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

W podsumowaniu, uczestnicy Kongresu w Paryżu proponują, by członkowie każdego stowarzyszenia kontynuowali prace nad ww. zagadnieniami, dostosowując je do sytuacji panującej w ich krajach.


©Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski 2022 O nas Diecezje Kontakt
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu