Diecezja Białostocka
Diecezja Bydgoska
Diecezja Gdańska
Diecezja Kaliska
Diecezja Katowicka
Diecezja Krakowska
Diecezja Lubelska
Diecezja Łódzka
Diecezja Pelplińska
Diecezja Poznańska
Diecezja Rzeszowska
Diecezja Wrocławska
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Diecezje Warszawskie

Listy do Ministra

projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

W  ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o zawodzie  farmaceuty wysłaliśmy  do   Ministra  Zdrowia  list  w sprawie  klauzuli  sumienia  farmaceutów (26 lipca 2019 r.).  Ostatecznie  zaproponowaliśmy wprowadzenie do art. 34 projektu ustawy o zawodzie farmaceuty przepisu o brzmieniu: Farmaceuta   może   odmówić   wykonania   usługi farmaceutycznej,  jeśli  jej  wykonanie  jest  niezgodne  z  jego sumieniem,  chyba  że  odmowa  ta  mogłaby  spowodować  stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta. Taki kształt klauzuli sumienia powinien wzmocnić konstytucyjne prawo farmaceuty do wolności sumienia i zapobiec jej nadużyciu w przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta. 

LIST DO MINISTRA ZDROWIA SFKP - 26.07.2019 r.

Nasze starania popierają lekarze zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy  Polskich.  W  liście  skierowanym  do  Ministra  Zdrowia  napisali: "Uważamy, że farmaceuci, odpowiedzialni od strony profesjonalnej imoralnej,  za  to  co  podają  pacjentowi,  jak  też  edukacyjnej  i wychowawczej  roli  wobec  społeczeństwa  słusznie  domagają  się uszanowania  racji  sumienia  nawołującego  do  ochrony  życia ludzkiego".

LEKARZE PISZĄ DO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE KLAUZULI SUMIENIA FARMACEUTÓW - 26.07.2019 r.

DZIĘKUJEMY  WSZYSTKIM,
którzy  wysłali  komentarz  do  projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.
Jest to ważne. Każdy głos się liczy!


©Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski 2019 O nas Diecezje Kontakt
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu