Diecezja Białostocka
Diecezja Bydgoska
Diecezja Gdańska
Diecezja Kaliska
Diecezja Katowicka
Diecezja Krakowska
Diecezja Lubelska
Diecezja Łódzka
Diecezja Pelplińska
Diecezja Poznańska
Diecezja Rzeszowska
Diecezja Wrocławska
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Diecezje Warszawskie

Dzisiejsze problemy farmaceutów

Kongres Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich – Paryż 2012

W dniach 21-23 września 2012r. w pięknym miejscu na wzgórzu Montmartre przy Bazylice Sacre Coeur w Paryżu odbył się kongres Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich (FIPC). Uczestnikami byli przede wszystkim Europejczycy, przyjechali farmaceuci głównie z Włoch, Belgii, Niemiec, Luksemburga, Szwajcarii, Chorwacji, Polski i z Francji.

Od kilku lat jesteśmy świadkami globalnego kryzysu gospodarczego, sytuacja ta rodzi wiele pytań, wzmaga poczucie niepewności wielu grup zawodowych, w tym również farmaceutów. Nie tylko w dziedzinie ekonomii, ale także w zakresie relacji politycznych, społecznych i zawodowych jesteśmy wzywani każdego dnia do dawania odpowiedzi na trudne pytania etyczne. Głównym tematem obrad były nie tylko współczesne niepokoje farmaceutów łączące się z wykonywaną pracą w aptece, ale również perspektywy i nadzieje na przyszłość…

Ciekawą i twórczą częścią kongresu były prace w grupach, stworzyły one szansę na konstruktywną wymianę doświadczeń związanych z przezwyciężaniem podobnych problemów w różnych krajach. Burzliwie dyskutowano na frapujące nasze środowiska dylematy. Zachowanie solidarności zawodowej, na którą składają się, poza dobrymi relacjami między pracownikami tej samej apteki, współpraca z innymi członkami zawodu, dzielenie się wiedzą fachową, zaangażowanie na rzecz „wspólnego dobra”, czy też obrony „naszych praw” wobec problemów ekonomicznych i rynkowego „współzawodnictwa” jest nie lada wyczynem. Inną trudną omawianą kwestią było zrównoważenie usług farmaceutycznych i zapewnienie równego dostępu do leków. Następnym niemniej ważnym zagadnieniem podjętym na warsztatach było przekazywanie rzetelnych informacji pacjentowi w odpowiedni dostosowany do jego indywidualnej sytuacji sposób. Dzieliliśmy się także tym jak sobie radzimy ze złożonymi sytuacjami „przy pierwszym stole” podczas pełnienia opieki nad pacjentem. Dotykaliśmy również nie łatwych spraw związanych ze współpracą z innymi specjalistami w zakresu medycyny.  

Poza tym wykłady i debaty poruszały następujące tematy: postęp w służbie człowieka wobec współczesnej logiki ekonomicznej; nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (prowadzenie przez odpowiednie ośrodki rejestracji efektów niepożądanych leków, zmniejszenie ryzyka ich toksycznego czy śmiertelnego działania, udział farmaceutów); czy wydawanie leków jest już rodzajem opieki? (jeśli tak, to co ona oznacza?); problemy etyczne przy pierwszym stole (co powiedzieć, co przemilczeć, co zrobić w konkretnej sytuacji?); o niektórych aspektach prawnych i deontologicznych (cechy dobrego prawa, osąd/sprzeciw sumienia a regulacje prawne, odmowa wydania antykoncepcji awaryjnej).

Organizatorzy spotkania zarezerwowali również czas na dzielenie się krajowymi inicjatywami, pozwoliło to cieszyć się „sukcesami” innych, i z pewnością mobilizowało każdego do większego zaangażowania w swoim własnym środowisku. Był też czas na wspólną zabawę – szczególnie „występy estradowe” na wieczorze towarzyskim wniosły wiele radości i odprężenia po całodziennych dysputach. Dodatkowo po zakończonym kongresie na chętnych czekała wycieczka do Sanktuarium w Lisieux,  górę Mont Saint-Michel i plaże Normandii.

Ponadto samo miejsce, w którym odbywała się konferencja,  sprzyjało wyciszeniu. Wspólna modlitwa, wieczorna adoracja i Eucharystia otwierały na to, co najważniejsze. Mamy nadzieję, że dzięki temu refleksje i wnioski wypływające ze wspólnej pracy, i wspólnego bycia razem, zapisały się głębiej i będą przynosić owoce w swoim czasie.

Na koniec podsumowano obrady przyjęciem rezolucji końcowej, w której podkreślono konieczność poprawy relacji między pacjentami a pracownikami służby zdrowia.  Odniesiono się w niej do najważniejszych problemów farmaceutów. Zaakcentowano poczucie odpowiedzialności farmaceuty za przekazywanie pacjentowi pogłębionej informacji o działaniu leku i skutkach jego przyjmowania. Brak przyznania klauzuli sumienia dla farmaceutów w większości krajów, szczególnie odnośnie wydawania produktów zagrażających ludzkiemu życiu w jego początkowym i końcowym etapie, uznano za sprzeczne z wytycznymi Rady Europy z 2010r. (rezolucja 1763). Zawnioskowano o wypracowanie takiego prawodawstwa, które pozwoliłoby łączyć profesjonalizm i sprawność zawodową z moralnymi wymaganiami. Zwrócono uwagę na ryzyko wypchnięcia z rynku farmaceutycznego aptek, w których więcej uwagi zwraca się na prawdziwą troskę o pacjenta niż na zyski i rywalizację o klienta apteki. W związku z czym wraz z poprawieniem jakości samej usługi farmaceutycznej oczekuje się od Państwa pomocy w zapewnieniu utrzymania rentowności aptek, których właściciele i pracownicy starają się jak najlepiej służyć chorym.

Małgorzata Prusak


©Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski 2022 O nas Diecezje Kontakt
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu