Diecezja Bydgoska
Diecezja Gdańska
Diecezja Katowicka
Diecezja Krakowska
Diecezja Lubelska
Diecezja Łódzka
Diecezja Pelplińska
Diecezja Poznańska
Diecezja Rzeszowska
Diecezja Wrocławska
Diecezje Warszawskie

International Federation of Catholic Pharmacists

FIPC, Fédération Internationale des Pharmaciens Catholiques, International Federation of Catholic Pharmacists

W 1947 r. w Rzymie w ramach Pax Romana powstał Międzynarodowy Ruch Intelektualistów Katolickich, Podsekretariatem Farmacji kierował Francuz Maurycy Parot, który w 1950 r., z okazji Roku Świętego zorganizował w Rzymie I Kongres Farmaceutów Katolickich. Na tym kongresie przekształcono Podsekretariat w Federację Farmaceutów Katolickich.

Od 1956 r. organizacja farmaceutów zostaje uznana jako niezależna i przyjmuje nazwę Federation Internationale des Pharmaciens Catoliques (FIPC). Oficjalne zatwierdzenie statutu nastąpiło w 1962 r. i wówczas FIPC została przyjęta do Międzynarodowej Organizacji Stowarzyszeń Katolickich. FIPC zrzesza Krajowe Organizacje Farmaceutów Katolickich i reprezentuje je wobec organizacji międzynarodowych.

Międzynarodowa Konferencja z okazji Światowego Dnia Chorego w Lourdes
Wystąpienie Prezydentki FIPC Anny Rivas podczas obchodów 25 Światowego Dnia Chorego 11 lutego 2017 roku w Lourdes, który był obchodzony pod hasłem „Zdumienie nad tym, czego dokonuje Bóg: «Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”. więcej
Nowa Prezydentka FIPC
22.X. 2016 r. w Rzymie Wybrano nową Prezydentkę FIPC - Annę Rivas - Przewodniczącą Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Hiszpanii. Viceprezydentami zostali Silke Opzondek Przewodnicząca Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich w Niemczech oraz Jean Philippe Delsart Przewodniczący Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich we Francji. Asystentem Kościelnym pozostał Ks. Pierre Jean Welsch z Belgii. więcej
Obrady FIPC Bruksela 2015
W dniach 25-26.04.2015 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Komitetu Wykonawczego FIPC. Wśród 17 osób znaleźli się przedstawiciele Włoch, Francji, Niemiec, Holandii, Belgii, Kamerunu i Polski. Omawiane były aktualne sprawy naszego zawodu. więcej
Rezolucja FIPC Paryż-2012
Podczas międzynarodowego kongresu FIPC, który odbył się w Paryżu w dniach 21, 22 i 23 września 2012 r., uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność poprawy jakości relacji między pacjentami i innymi pracownikami służby zdrowia. Relacje te powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu. W tym kontekście uznano za ważną potrzebę wzmocnienia roli etycznych aspektów służby zdrowia. Zgromadzenie wystosowało w tym zakresie Rezolucję - oświadczenie. więcej
Dzisiejsze problemy farmaceutów
Kongres Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich (FIPC). Paryż 2012 więcej

International Federation of Catholic Pharmacists

Fédération Internationale des Pharmaciens Catholiques, Square Vergote 43 — 1030 Bruxelles (Belgique)

Ana Rivas, Président de la FIPC

12, rue du Berceau (Marbais) — 1495 Villers-la-Ville (Belgique)
Tél. [+32]71.877145 — Fax 71.875040
E-mail: pharmaworld.scrl@gate71.be

Ap. Ann Janssens
Secrétaire Générale de la FIPC
Bosdorp 180 — 9190 Stekene (Belgique)

©Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski 2016 O nas Oddziały Kontakt